Monday, 2 August 2010

Veckoslutet

ägnades till största delen åt att plocka ned träd och sly. C jobbade som en arbetsmyra, och nu verkar plötsligt vattnet mycket närmare. Både såg och trädsax kom till användning, och varken tall, gran, björk eller asp diskriminerades. Också en och annan rönn, al och någon späd poppel kapades och släpades iväg. Stammarna från de få större björkarna kapades i några bitar och är släpade till vedboden för vidare behandling. Dito en smärre tall som fälldes ifjol (förfjol?) och legat nedanför terassen och torkat fint.

Nu återstår att samla ihop en del smärre skräp i terrängen - ett par korgar per dag är säkert ett bra mål.

1 comment:

Anonymous said...

Så superduktiga ni är. Här finns massor att fortsätta med om ni har överloppsenergi, hälsar gammelmoran.